Дублення

Дублення

АГС - Дикарбонових кислот
Адипінова кислота
Казеїн
Лигносульфонат натрію
Малеїнового ангідриду
Молочна кислота
Натрію триполіфосфат
Основні сульфат хрому
Трихлорид заліза
Фталевого ангідриду
Хлористий амоній